• 1
  • 2
  • 3

bestiltaxaher4

- Det stod i INTERNT

Udvalgt og redigeret af Kurt Rasmussen

Taxa Internt udkom første gang i januar 1973 og i papirudgave sidste gang februar 2012.

 

For 20 år siden - Oktober 1994

Sidste punkt i en lang formandsberetning

I Marts 1973, efter 1 ½ års tid med bevilling, kom der en ny mand i Taxa´s bestyrelse. Og der har han faktisk siddet siden på nær 2 år. Det er selvfølgelig Bent Stær det drejer sig om. Bent har om nogen været med til at trække mange vidtgående beslutninger i snart en tredjedel af Taxa´s historie, ikke alene som menig bestyrelsesmedlem, men også som formand og næstformand. Bent var en af drivkræfterne både i indførelse af edb og skabelsen af Odense Taxa´s busser.

Bent har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsesmødet her i dag. Dermed slutter endnu et kapitel i Taxa´s hæderkronede historie, for Bent er begyndt at tænke på hvornår han vil stoppe som bevillingshaver, og jeg vil gerne her sige dig personligt tak for et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen gennem årene. Du har aldrig været bange for nytænkning og igangsætning af nye initiativer, og på Taxa´s vegne vil jeg sige tak for din glødende interesse og store indsats for Taxa og ikke mindst Taxa´s Busser.

Hermed sluttede formand Peter Kjærgaard beretningen.

For 25 år siden - November 1989

Slutning af langt bestyrelsesreferat

Klokken nærmede sig 02.00, dagsordenen var udtømt og hjemmet kaldte. Ib og undertegnede have aftalt at køre med Per 133 til den nordvestlige del af vor by. Jeg havde allerede i tankerne sat mig til rette i hans lækre Mercedes 300, men ak og ve, realiteterne er ofte fjernt fra tanken. "Merceren" var udskiftet med konens orangefarvede Skoda – men så var vi da den oplevelse rigere.

odense02

nyborg02

svendborg02

faaborg02

assens02

middelfart02

fredericia03

kolding2 

BROCHURE

Tilmeld til nyhedsbrevet

folgos-fb-image01

Danish Chinese (Simplified) English French German Japanese Russian

sms spot

taxaretro knap

almbrandlogo

Login Form